Bolda


Kontakt

Stavebná firma - BOLDA s.r.o.

Hurbanova 39
040 01 Košice

IČO: 44849958
DIČ: 2022849081
IČ DPH: SK2022849081

Obchodný register: Okresný súd Košice 1, vložka č.23972/V

Kancelárie: Biznis centrum Rampova ,Rampova 5, 2.-poschodie,č.dverí 311

MOBIL : 0903 63 64 64


e-mail: rezaniebolda@gmail.com:

Osobné stretnutie v sídle firme si, prosím, dohodnite vopred na tel. 0903 636 464