Bolda


Dokumenty

Podmienkou pre to, aby sme pre Vás otvor vyrezali je potrebné doložiť tieto doklady:

1./ Statický posudok
2.a/ Ohlásenie stavby /v prípade, že ide o zásahy do nenosných konštrukcií bytu-PRIEČKY hr. 5cm, 8cm a 10cm /
2.b/ Stavebné povolenie /v prípade, že ide o zásahy do nosných konštrukcií bytu-NOSNÉ STENY - od hr.15 cm/

Podkladom k získaniu ohlásenia stavby, alebo stavebného povolenia je:

statický posudok, nákres bytu - starý a nový stav - tieto náležitosti spracuje statik.

Ďalej potrebujete náš živnostenský list /realizátor stavebných úprav-rezanie do betónu/, tento poskytujeme za poplatok 15 EUR v sídle našej firmy. Táto suma sa po zrealizovaní prác odráta z ceny rezania.

Bez doloženia týchto dokumentov, podľa stavebného zákona nesmieme realizovať zásahy do akýchkoľvek konštrukcií !!!