Bolda


Technológia

 Pri našej práci používame technológiu od firmy Hilti , ktorá je dlhodobo výrobcom rezacej a vŕtacej techniky s vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a životnosťou.